23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν ξεκινάει;

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν ξεκινάει;

23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού;

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού;

23 / 06 / 2016

Πως κατηγοριοποιούνται τα κλιματιστικά σύμφωνα με την ενεργειακή κλάση;

Πως κατηγοριοποιούνται τα κλιματιστικά σύμφωνα με την ενεργειακή κλάση;

23 / 06 / 2016

Τι είναι το BTU;

Τι είναι το BTU;

23 / 06 / 2016

Τι μπορώ να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν δέχεται εντολές από το τηλεχειριστήριο;

Τι μπορώ να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν δέχεται εντολές από το τηλεχειριστήριο;

23 / 06 / 2016

Έχω πρόβλημα με την τάση του ρεύματος. Μπορεί να επηρεάσει το κλιματιστικό μου;

Έχω πρόβλημα με την τάση του ρεύματος. Μπορεί να επηρεάσει το κλιματιστικό μου;

23 / 06 / 2016

Έγινε διακοπή ρεύματος και το κλιματιστικό λειτουργούσε. Υπάρχει πρόβλημα;

Έγινε διακοπή ρεύματος και το κλιματιστικό λειτουργούσε. Υπάρχει πρόβλημα;

23 / 06 / 2016

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί πρέπει τα παράθυρα να είναι κλειστά;

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί πρέπει τα παράθυρα να είναι κλειστά;

23 / 06 / 2016

Πώς λειτουργούν οι μονάδες κλιματισμού Σταθερών Στροφών;

Πώς λειτουργούν οι μονάδες κλιματισμού Σταθερών Στροφών;

23 / 06 / 2016

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα κλιματιστικό για τον κλιματισμό δύο χώρων;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα κλιματιστικό για τον κλιματισμό δύο χώρων;