23 / 06 / 2016

Τι μπορώ να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν δέχεται εντολές από το τηλεχειριστήριο;

Τι μπορώ να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν δέχεται εντολές από το τηλεχειριστήριο;

α) Να μην έχει μπαταρίες ή οι μπαταρίες του να είναι «πεσμένες» (η διάρκεια τους «κρατά» ένα χρόνο περίπου), οπότε θα πρέπει να αντικατασταθούν.

β) Οι μπαταρίες να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά.

γ) Πιθανόν η απόσταση του τηλεχειριστηρίου από την εσωτερική κλιματιστική μονάδα να ξεπερνά την εμβέλειά του (6 με 7 μέτρα περίπου).

δ) Τέλος, μπορεί να υπάρχει βλάβη στην πλακέτα εντολών, οπότε θα χρειαστεί η αντικατάστασή της από ειδικό τεχνίτη.