Θέσεις Εργασίας

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Η INVENTOR A.G. A.E., με επιτυχημένη πορεία 50 ετών στο χώρο του κλιματισμού και των ηλεκτρικών συσκευών, με δίκτυο πωλήσεων, εξαγωγών και παρουσία σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως, αναζητά τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης – After Sales Service

Η INVENTOR A.G. A.E., με επιτυχημένη πορεία 50 ετών στο χώρο του κλιματισμού και των ηλεκτρικών συσκευών, με δίκτυο πωλήσεων, εξαγωγών και παρουσία σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για την ενίσχυση του Τεχνικού Τμήματος- After Sales Service.

Ψυκτικός

Η INVENTOR A.G. A.E., με επιτυχημένη πορεία 50 ετών στο χώρο του κλιματισμού και των ηλεκτρικών συσκευών, με δίκτυο πωλήσεων, εξαγωγών και παρουσία σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως, αναζητά Ψυκτικό για την ενίσχυση του Τεχνικού Τμήματος- After Sales Service.