ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018