Πολιτική Αναφορών

Με στόχο τη διασφάλιση της αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών και σε συμφωνία με τον ν. 4990/2022 σχετικά με την "προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου", έχουμε δημιουργήσει ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Inventor έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αναφορά για υποψία παραβίασης. Όλες οι αναφορές/καταγγελίες προς την Inventor είναι εμπιστευτικές.