23 / 06 / 2016

Έχω πρόβλημα με την τάση του ρεύματος. Μπορεί να επηρεάσει το κλιματιστικό μου;

Έχω πρόβλημα με την τάση του ρεύματος. Μπορεί να επηρεάσει το κλιματιστικό μου;

Τα κλιματιστικά σύγχρονης τεχνολογίας είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς προστασίας από προβλήματα αυξομειώσεων της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου. Όμως , συχνές και μεγάλες μεταβολές της τάσης επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία τους (κυρίως τα ηλεκτρονικά τους εξαρτήματα) και μπορεί να προξενήσουν βλάβες. Συνήθης ανοχή (αποδεκτές τιμές) στις μεταβολές της τάσης του δικτύου είναι το 10% της ονομαστικής τάσης του δικτύου.