23 / 06 / 2016

Τι είναι το BTU;

Τι είναι το BTU;

Το BTU αποτελεί βασική μονάδα μέτρησης της θερμικής ενέργειας και 1 BTU είναι η ενέργεια που χρειάζεται για νε θερμανθεί 1 pound νερού για να ανεβάσει τη θερμοκρασία του κατά 1 βαθμό Fahrenheit. Είναι περίπου ίσο με 252 θερμίδες και 1/3 wh. Όταν γίνεται αναφορά σε ψυκτική ικανότητα η έννοια BTU λειτουργεί αντίστροφα. Η ψυκτική ισχύς ενός συστήματος κλιματισμού αναφέρεται στην ποσότητα θερμικής ενέργειας που αφαιρείται από τον χώρο.