23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν ξεκινάει;

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν ξεκινάει;
  1. Να ελέγξεις αν υπάρχει ηλεκτρική παροχή στη γραμμή του κλιματιστικού (καμένη ασφάλεια κλπ.).
  2. Να ελέγξεις αν η τάση του δικτύου είναι μέσα στα ανεκτά όρια λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας (±10%).
  3. Να ελέγξεις μήπως έχει «πατηθεί» ο χρονοδιακόπτης και η έναρξη λειτουργίας είναι σε αναμονή.
  4. Να ελέγξεις την κατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
  5. Να ελέγξεις την πλακέτα των εντολών. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ηλεκτρονικές συσκευές του σπιτιού ή διπλανού διαμερίσματος μπορεί να μπλοκάρουν την πλακέτα των εντολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις βγάλε από την πρίζα το ρευματολήπτη (φις) του κλιματιστικού. Άφησε τον για λίγο εκτός και κατόπιν επανατοποθέτησε τον στην πρίζα.
  6. Αν παρόλους τους παραπάνω ελέγχους το κλιματιστικό δεν λειτουργεί, έλεγξε τον συμπιεστή για κάψιμο, βραχυκύκλωμα κλπ., καθώς και το θερμίστορ προστασίας των τυλιγμάτων του συμπιεστή.