23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού;

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού;

Κατά την εγκατάσταση μιας μονάδας κλιματισμού split-type, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να προσέξει τα ακόλουθα:

 1. Στην εσωτερική μονάδα:

  • Να επιλέξει την καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων (προτίμησε εξωτερικό τοίχο και προς μπαλκόνι).
  • Πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης («πλάτη») της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, να βεβαιωθεί ο εγκαταστάτης ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης καθώς και στο σημείο που θα τρυπήσει για το πέρασμα των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
  • Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη (οριζοντιωμένη, να μη γέρνει).
  • Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες (όχι με ταινία) και το σύνολο των σωλήνων (ψυκτικού και αποστράγγισης) και καλωδίου με ταινία vinyl.
 2. Στην εξωτερική μονάδα:

  • Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιστο αερισμό της μονάδας (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).
  • Να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση του τεχνικού για service.
  • Το μήκος των σωληνώσεων να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια του κατασκευαστή.
  • Πριν λειτουργήσετε το κλιματιστικό, ελέγξτε προσεκτικά την ηλεκτρική του σύνδεση και κυρίως τη σωστή στερέωση (βίδωμα) της γείωσης.
 3. Γενικά
  • Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Μετά να γίνει, απαραιτήτως, έλεγχος στεγανότητας με άζωτο (μέχρι 10 bar) και τέλος δημιουργία κενού στις σωληνώσεις (με αντλία κενού).
  • Λειτουργήστε το κλιματιστικό δοκιμαστικά και ελέγξτε τα στοιχεία λειτουργίας του μετρώντας την πίεση αναρρόφησης (4,5 με 5 bar) και τη διαφορά θερμοκρασίας εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα (πάνω από 8°C).
  • Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε οπωσδήποτε τον ιδιοκτήτη του κλιματιστικού για τον τρόπο λειτουργίας του και το απαιτούμενο service του.