23 / 06 / 2016

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα κλιματιστικό για τον κλιματισμό δύο χώρων;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα κλιματιστικό για τον κλιματισμό δύο χώρων;

Καλό είναι η κάθε μονάδα να κλιματίζει έναν μόνο χώρο (δωμάτιο), γιατί ο κάθε χώρος έχει τις δικές του απαιτήσεις σε ψύξη ή σε θέρμανση. Επίσης οι άνθρωποι που ζουν σε δυο διαφορετικούς χώρους μπορεί να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις άνεσης. Έτσι οι ρυθμίσεις λειτουργίας του κλιματιστικού μπορεί να ικανοποίει τους ένοικους ενός δωματίου, όχι όμως και του άλλου.