23 / 06 / 2016

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί πρέπει τα παράθυρα να είναι κλειστά;

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί πρέπει τα παράθυρα να είναι κλειστά;

Όταν το κλιματιστικό μας λειτουργεί, η πόρτα και τα παράθυρα θα πρέπει να είναι κλειστά, ώστε το κλιματιστικό μας να μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις άνεσης του χώρου μας και η λειτουργία του να είναι οικονομική. Το παράθυρο θα πρέπει να παραμένει ανοιχτό μόνο αν διαθέτετε φορητό κλιματιστικό.