23 / 06 / 2016

Πως κατηγοριοποιούνται τα κλιματιστικά σύμφωνα με την ενεργειακή κλάση;

Πως κατηγοριοποιούνται τα κλιματιστικά σύμφωνα με την ενεργειακή κλάση;

Με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε. οι ηλεκτρικές συσκευές ταξινομούνται σε 7 ενεργειακές κλάσεις (από A έως και G), ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν προς εκείνη που αποδίδουν. Στα κλιματιστικά μηχανήματα ο χαρακτηρισμός τους εξαρτάται από το μέγεθος του E.E.R. (Energy Efficiency Rate) για το καλοκαίρι και τον C.O.P. (Coefficient of Performance) για το χειμώνα. Όσο πιο μεγάλοι είναι αυτοί οι συντελεστές, τόσο καλύτερης ενεργειακής κλάσης είναι τα κλιματιστικά μηχανήματα και τόσο πιο οικονομικά λειτουργούν. Ο πίνακας ενεργειακής κλάσης ορίζει τα ακόλουθα:

Α. Για την ψύξη

  • Κλάση Α, EER 3,2
  • Κλάση B, EER 3,2-3,0
  • Κλάση C, EER 3,0-2,8
  • Κλάση D, EER 2,8-2,6
  • Κλάση E, EER 2,6-2,4

Β. Για τη θέρμανση

  • Κλάση Α, COP 3,6
  • Κλάση B, COP 3,6-3,4
  • Κλάση C, COP 3,4-3,2
  • Κλάση D, COP 3,2-2,8
  • Κλάση E, COP 2,8-2,6 κλπ.