23 / 06 / 2016

Πώς λειτουργούν οι μονάδες κλιματισμού Σταθερών Στροφών;

Πώς λειτουργούν οι μονάδες κλιματισμού Σταθερών Στροφών;

Οι μονάδες κλιματισμού σταθερών στροφών λειτουργούν με συμπιεστές σταθερών στροφών. Οι συμπιεστές αυτοί περιστρέφονται με τις σύγχρονες στροφές του ηλεκτροκινητήρα που τους περιστρέφει και είναι σταθερές (άρα και η ισχύς τους) ανεξάρτητα από τα παρουσιαζόμενα φορτία ψύξης ή θέρμανσης στους κλιματιζόμενους χώρους. Στις μονάδες κλιματισμού με συμπιεστές σταθερών στροφών, ο έλεγχος της θερμοκρασίας των χώρων γίνεται με θερμοστάτες χώρου ON-OFF.