23 / 06 / 2016

Σε ποιό σημείο θα πρέπει να τοποθετηθεί το κλιματιστικό μου;

Σε ποιό σημείο θα πρέπει να τοποθετηθεί το κλιματιστικό μου;

23 / 06 / 2016

Το κλιματιστικό κάνει παράξενο θόρυβο. Τι να κάνω;

Το κλιματιστικό κάνει παράξενο θόρυβο. Τι να κάνω;

23 / 06 / 2016

Το κλιματιστικό δεν βγάζει κρύο αέρα. Τι να κάνω;

Το κλιματιστικό δεν βγάζει κρύο αέρα. Τι να κάνω;

23 / 06 / 2016

Τι μπορεί να πάθει το κλιματιστικό μηχάνημά μου αν δεν κάνω τακτικό service;

Τι μπορεί να πάθει το κλιματιστικό μηχάνημά μου αν δεν κάνω τακτικό service;

23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό πιάνει πάγο;

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό πιάνει πάγο;

23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν ξεκινάει;

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό δεν ξεκινάει;

23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού;

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού;

23 / 06 / 2016

Πως κατηγοριοποιούνται τα κλιματιστικά σύμφωνα με την ενεργειακή κλάση;

Πως κατηγοριοποιούνται τα κλιματιστικά σύμφωνα με την ενεργειακή κλάση;

23 / 06 / 2016

Ποιά είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και του ψυκτικού κύκλου και από ποια μέρη αποτελείται;

Ποιά είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και του ψυκτικού κύκλου και από ποια μέρη αποτελείται;

23 / 06 / 2016

Τι είναι το BTU;

Τι είναι το BTU;