23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό πιάνει πάγο;

Τι πρέπει να ελέγξω όταν το κλιματιστικό πιάνει πάγο;

Ο σχηματισμός πάγου στην εσωτερική μονάδα του κλιματισμού το καλοκαίρι μπορεί να οφείλεται:

  1. Στην έλλειψη ψυκτικού ρευστού (επομένως χαμηλή πίεση αναρ. και χαμηλή θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού υγρού).
  2. Στην μερική απόφραξη του εκτονωτικού μέσου (τριχοειδούς).
  3. Σε βλάβη του ανεμιστήρα της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας και τον περιορισμό της κυκλοφορίας της ελάχιστης επιτρεπτής ποσότητας αέρα.
  4. Σε πολύ ακάθαρτο φίλτρο αέρος, που περιορίζει την κυκλοφορία του αέρα.