23 / 06 / 2016

Τι μπορεί να πάθει το κλιματιστικό μηχάνημά μου αν δεν κάνω τακτικό service;

Τι μπορεί να πάθει το κλιματιστικό μηχάνημά μου αν δεν κάνω τακτικό service;

Αν στο κλιματιστικό σας δεν γίνεται service, μπορεί να λειτουργεί σε απαράδεκτες συνθήκες πιέσεων και θερμοκρασιών (από ακαθαρσίες, πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές πιέσεις κλπ.), να καταπονείται χωρίς λόγο και να φθείρονται ζωτικά του εξαρτήματα, με αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, τη μείωση της ζωής του. Επίσης μπορεί να λειτουργεί με πολύ χαμηλή απόδοση και επομένως αντιοικονομικά.