23 / 06 / 2016

Ποιός είναι ο τρόπος λειτουργίας ενός φορητού κλιματιστικού και ποιά η διαφορά με ένα κλασσικό κλιματιστικό;

Ποιός είναι ο τρόπος λειτουργίας ενός φορητού κλιματιστικού και ποιά η διαφορά με ένα κλασσικό κλιματιστικό;

23 / 06 / 2016

Στα multi split συστήματα κλιματισμού, οι εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι ίδιες;

Στα multi split συστήματα κλιματισμού, οι εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι ίδιες;

23 / 06 / 2016

Τί πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση συστήματος VRF/VRV;

Τί πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση συστήματος VRF/VRV;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

23 / 06 / 2016

Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα για τα κλιματιστικά;

Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα για τα κλιματιστικά;

23 / 06 / 2016

Ποιά η διαφορά μεταξύ δισωλήνιου και τρισωλήνιου συστήματος στα VRF;

Ποιά η διαφορά μεταξύ δισωλήνιου και τρισωλήνιου συστήματος στα VRF;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

23 / 06 / 2016

Στα VRF συστήματα μπορούν κάποιες εσωτερικές μονάδες να λειτουργούν σε ψύξη και άλλες σε θέρμανση;

Στα VRF συστήματα μπορούν κάποιες εσωτερικές μονάδες να λειτουργούν σε ψύξη και άλλες σε θέρμανση;

23 / 06 / 2016

Τί είναι η τεχνολογία VRF-VRV;

Τί είναι η τεχνολογία VRF-VRV;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

23 / 06 / 2016

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα VARIO, τι οικονομία μπορώ να επιτύχω στα έξοδα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης;

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα VARIO, τι οικονομία μπορώ να επιτύχω στα έξοδα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης;

23 / 06 / 2016

Τι σημαίνει η ένδειξη «χαμηλή στάθμη θορύβου» και τι «silent mode» και ποια ή διαφορά μεταξύ τους;

Τι σημαίνει η ένδειξη «χαμηλή στάθμη θορύβου» και τι «silent mode» και ποια ή διαφορά μεταξύ τους;

23 / 06 / 2016

Τι μπορώ να κάνω για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού μου;

Τι μπορώ να κάνω για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού μου;