23 / 06 / 2016

Ποιά η διαφορά μεταξύ δισωλήνιου και τρισωλήνιου συστήματος στα VRF;

Ποιά η διαφορά μεταξύ δισωλήνιου και τρισωλήνιου συστήματος στα VRF;

Στις εγκαταστάσεις VRF με δισωλήνιο σύστημα διανομής ψυκτικού ρευστού, μπορούμε να επιλέγουμε μόνο ψύξη ή μόνο θέρμανση για όλους τους κλιματιζόμενους χώρους ανάλογα με την εποχή. Αντίθετα με το τρισωλήνιο σύστημα VRF μπορούμε να επιλέγουμε ταυτόχρονα, θέρμανση για κάποιους χώρους του κτιρίου και ψύξη για άλλους ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε χώρου. Έτσι σε συνδυασμό με τους συμπιεστές DC inverter και τον ηλεκτρονικό έλεγχο όλης της εγκατάστασης, δημιουργείται η μεγαλύτερη δυνατή άνεση στους κλιματιζόμενους χώρους όχι με βάση την εποχή, αλλά με βάση τις ανάγκες κάθε χώρου. Επίσης γίνεται εκμετάλλευση της θερμότητας που ανακτούμε με την ταυτόχρονη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης (σε διαφορετικούς χώρους), με αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης και επομένως η λειτουργία της να είναι οικονομικότερη.