23 / 06 / 2016

Τι μπορώ να κάνω για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού μου;

Τι μπορώ να κάνω για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού μου;

Αρχικά το κλιματιστικό σας θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί σωστά από έμπειρο τεχνικό (ψυκτικό). Μετέπειτα, απαραίτητος χρίζει ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων του εσωτερικού μηχανήματος και των πτερυγίων (περσίδες) του εξωτερικού. Μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον θα πρέπει να γίνεται service από αδειοδοτημένο ψυκτικό, καθώς και όποτε η λειτουργία του κλιματιστικού παρουσιάζει σφάλμα. Κατά το service είναι απαραίτητο να γίνεται καθαρισμός του εξωτερικού μηχανήματος, να ελέγχονται οι πιέσεις, η ποσότητα του ψυκτικού υγρού, ο οπτικός και ακουστικός έλεγχος για τη γενική κατάσταση του κλιματιστικού και ο έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους. Το service δεν πρέπει να παραλείπεται, διότι αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά (ακάθαρτο, μεγαλύτερες ή μικρότερες πιέσεις από τις κανονικές κλπ.), καταπονείται υπερβολικά και χωρίς λόγο, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του και το κυριότερο, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος.