23 / 06 / 2016

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα VARIO, τι οικονομία μπορώ να επιτύχω στα έξοδα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης;

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα VARIO, τι οικονομία μπορώ να επιτύχω στα έξοδα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης;

Το κόστος λειτουργίας μίας εγκατάστασης εξαρτάται από διάφορους ετερογενείς παράγοντες, όπως η γεωγραφική περιοχή, η θερμομόνωση του κτιρίου, οι υαλοπίνακες και άλλοι. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην μείωση του κόστους λειτουργίας παίζει και η σωστή διαστασιολόγηση της αντλίας θερμότητας έτσι, ώστε η μονάδα να εκμεταλλεύεται την λειτουργία του συμπιεστή inverter και της μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος, που έχει σε συγκεκριμένες συνθήκες. Με μέτριους υπολογισμούς η εξοικονόμηση στο κόστος λειτουργίας σε σχέση με πετρελαίου θέρμανσης με τις υπάρχουσες τιμές του, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις αυξήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, είναι της τάξης του 40%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο αν γίνει η σωστότερη επιλογή συστήματος θέρμανσης και διαστασιολόγησης μηχανήματος σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κατοικίας και της περιοχής, που είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα.