23 / 06 / 2016

Στα multi split συστήματα κλιματισμού, οι εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι ίδιες;

Στα multi split συστήματα κλιματισμού, οι εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι ίδιες;

Σε ένα σύστημα κλιματισμού multi , οι εσωτερικές μονάδες μπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές (τύπος, ισχύς). Αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε είναι ο αριθμός των μονάδων που θα συνδεθούν , καθώς και η συνολική ισχύς τους (kw) στην ταυτόχρονη λειτουργία τους να μην ξεπερνά τη δυνατότητα (ισχύ)της εξωτερικής μονάδας.