23 / 06 / 2016

Τι είναι τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης;

Τι είναι τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης;

Είναι ένα σύστημα αντλίας θερμότητας (Α/Θ) αέρος-νερού στα οποία ο συμπυκνωτής θερμαίνει νερό για οικιακή χρήση ή και επαγγελματική χρήση. Υπάρχουν δύο τρόποι για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε μία κατοικία.

  • Με την εγκατάσταση του συστήματος Vario μπορούμε εκτός από την θέρμανση και τη ψύξη του χώρου μας να επιτύχουμε και τη θέρμανση του boiler της κατοικίας.
  • Ο δεύτερος τρόπος είναι η εγκατάσταση μίας αερόψυκτης αντλίας θέρμανσης νερού η οποία συνδέεται με ένα boiler και καλύπτει τις ανάγκες του ζεστού νερού χρήσης, με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Η συγκεκριμένη αντλία θερμότητας περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ώστε να ελαχιστοποιήσει το κόστος εγκατάστασης