23 / 06 / 2016

Στα VRF συστήματα μπορούν κάποιες εσωτερικές μονάδες να λειτουργούν σε ψύξη και άλλες σε θέρμανση;

Στα VRF συστήματα μπορούν κάποιες εσωτερικές μονάδες να λειτουργούν σε ψύξη και άλλες σε θέρμανση;

Μπορούν αρκεί η μονάδα να είναι αντλία θερμότητας και να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για αυτό τον σκοπό. Η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει μονάδες τριών σωληνώσεων, εξωτερικό συγκρότημα με συμπιεστές inverter και ανάλογο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης.