23 / 06 / 2016

Τί πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση συστήματος VRF/VRV;

Τί πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση συστήματος VRF/VRV;

Τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να προσέξει κάποιος κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος VRF είναι:

  • Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων του ψυκτικού ρευστού (πραγματικό και ισοδύναμο) να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο από τις προδιαγραφές της μονάδας.
  • Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων να μην ξεπερνά της δυνατότητες του συστήματος.
  • Σε περιπτώσεις συστοιχίας εξωτερικών μονάδων, η σύνδεση των καταθλίψεων και των αναρροφήσεων πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης τους από τον κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολα η επιστροφή του ψυκτέλαιου στους συμπιεστές.
  • Οι σωληνώσεις διανομής του ψυκτικού ρευστού προς τις εσωτερικές μονάδες κλιματισμού θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένες στην οριζόντια διαδρομής τους και να τηρείται η σωστή διαδικασία σύνδεσης των διαφόρων εξαρτημάτων που αποτελούν το δίκτυο των σωληνώσεων (διακλαδωτήρες, οριζόντιας και κάθετης διαδρομής, συλλέκτες ηλεκτρ. Βαλβίδες κλπ.). Γενικά θα πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες εγκατάστασης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
  • Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος στεγανότητας του δικτύου των σωληνώσεων με την βοήθεια αζώτου.