23 / 06 / 2016

Ποιά είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και του ψυκτικού κύκλου και από ποια μέρη αποτελείται;

Ποιά είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και του ψυκτικού κύκλου και από ποια μέρη αποτελείται;

Ο ψυκτικός κύκλος που χρησιμοποιείται στα συνήθη μηχανήματα κλιματισμού είναι «ο κύκλος ψύξης με συμπίεση ατμών». Κύρια εξαρτήματά του είναι ο συμπιεστής (αναρροφά και καταθλίβει το ψυκτικό αέριο), ο συμπυκνωτής (συμπυκνώνει το ψυκτικό αέριο), η εκτονωτική βαλβίδα (εκτονώνει το ψυκτικό υγρό, ρυθμίζοντας την ποσότητά του προς τον εξατμιστή, ώστε να είναι ανάλογη προς τα ψυκτικά φορτία του χώρου)και ο εξατμιστής (στον οποίο εξατμίζεται το ψυκτικό υγρό απορροφώντας θερμότητα από τον ψυχόμενο χώρο). Βέβαια, ο κύκλος ψύξης, στην πράξη, συνοδεύεται και από πολλά βοηθητικά εξαρτήματα που έχουν σχέση με την ασφαλή και οικονομική λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας (φίλτρα, βάνες, τετράοδη βαλβίδα αναστροφής του κύκλου, ρυθμιστές πίεσης, σύστημα αποπάγωσης κ.λπ.)

Όταν το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί σε θέρμανση, το εξωτερικό στοιχείο γίνεται ο εξατμιστής. Την ίδια στιγμή το εσωτερικό στοιχείο γίνεται ο συμπυκνωτής και απορροφά θερμότητα από το ψυκτικό υγρό η οποία διαχέεται στον αέρα που εξέρχεται από την κλιματιστική μονάδα. Ο αέρας εξωτερικού περιβάλλοντος σε οποιαδήποτε θερμοκρασία πάνω ή στους 0°C έχει θερμική ενέργεια. Ο εξατμιστής (εξωτερικό στοιχείο) απορροφά θερμότητα από τον αέρα και έπειτα μέσω συμπίεσης στέλνεται στον συμπυκνωτή (εσωτερικό στοιχείο). Το εσωτερικό στοιχείο απελευθερώνει τη θερμότητα στην εσωτερική μονάδα και κατόπιν ο ζεστός πια αέρας διαχέεται στον χώρο.

Όταν το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί σε ψύξη, το εξωτερικό στοιχείο είναι ο συμπυκνωτής και το εσωτερικό στοιχείο ο εξατμιστής. Σε αυτή την περίπτωση η θερμότητα απορροφάται από τον χώρο και απελευθερώνεται στο εξωτερικό περιβάλλον.