23 / 06 / 2016

Το κλιματιστικό κάνει παράξενο θόρυβο. Τι να κάνω;

Το κλιματιστικό κάνει παράξενο θόρυβο. Τι να κάνω;

Αν ο θόρυβος είναι στο εσωτερικό τμήμα του κλιματιστικού και προέρχεται από το χώρο του ανεμιστήρα, έχει πέσει κάποιο μικροσκοπικό στερεό κομμάτι που περιστρέφεται με τον αέρα και χτυπάει στα πτερύγια του ανεμιστήρα ή τα τοιχώματα που περικλείουν τον ανεμιστήρα. Αν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο χώρο του ανεμιστήρα χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να τραβήξει το ξένο μικροσκοπικό αντικείμενο έξω από το χώρο του ανεμιστήρα. Άλλη αιτία που μπορεί να προξενήσει ασυνήθιστους θορύβους, είναι η χαλαρή σύνδεση των διαφόρων πλαστικών εξαρτημάτων του κλιματιστικού (πλαστική μάσκα κλπ.). Για θορύβους στο εξωτερικό, μηχάνημα καλέστε οπωσδήποτε τον ειδικό ψυκτικό.