23 / 06 / 2016

Τι μπορώ να κάνω για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού μου;

Τι μπορώ να κάνω για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού μου;

23 / 06 / 2016

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το παλιό μου κλιματιστικό;

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το παλιό μου κλιματιστικό;

23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού αέρος-νερού;

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού αέρος-νερού;

23 / 06 / 2016

Τι είναι το δοχείο αδρανείας και πότε πρέπει να τοποθετείται σε μια εγκατάσταση κλιματισμού αέρος-νερού;

Τι είναι το δοχείο αδρανείας και πότε πρέπει να τοποθετείται σε μια εγκατάσταση κλιματισμού αέρος-νερού;

23 / 06 / 2016

Κάθε πότε πρέπει να κάνω service στο κλιματιστικό μου;

Κάθε πότε πρέπει να κάνω service στο κλιματιστικό μου;

23 / 06 / 2016

Πώς να καθαρίσω τα φίλτρα στα κλιματιστικά τοίχου;

Πώς να καθαρίσω τα φίλτρα στα κλιματιστικά τοίχου;

23 / 06 / 2016

Πώς μπορώ να υπολογίσω πόσα BTU χρειάζεται ο χώρος μου για την ψύξη και τη θέρμανση;

Πώς μπορώ να υπολογίσω πόσα BTU χρειάζεται ο χώρος μου για την ψύξη και τη θέρμανση;

23 / 06 / 2016

Από τι αποτελείται ένα πλήρες σύστημα κλιματισμού αέρα/νερού;

Από τι αποτελείται ένα πλήρες σύστημα κλιματισμού αέρα/νερού;

23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω-μετρήσω όταν το κλιματιστικό δεν αποδίδει σωστά;

Τι πρέπει να ελέγξω-μετρήσω όταν το κλιματιστικό δεν αποδίδει σωστά;

23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω όταν στάζουν νερά από την εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού;

Τι πρέπει να ελέγξω όταν στάζουν νερά από την εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού;