23 / 06 / 2016

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το παλιό μου κλιματιστικό;

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το παλιό μου κλιματιστικό;

Ο χρόνος ζωής και η καλή λειτουργία ενός κλιματιστικού εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

α) Η ποιότητα του κλιματιστικού μηχανήματος.

β) Ο χρόνος λειτουργίας του κλιματιστικού στη διάρκεια ενός χρόνου.

γ) Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το κλιματιστικό (πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος το καλοκαίρι ή πολύ χαμηλές το χειμώνα).

δ) Η εκτέλεση της προβλεπόμενης συντήρησης (service). Γενικά θα λέγαμε ότι η ζωή ενός κλιματιστικού με ανεκτή την απόδοσή του και τη συμφέρουσα οικονομικά λειτουργία του ξεπερνά τα 15 χρόνια.