23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω όταν στάζουν νερά από την εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού;

Τι πρέπει να ελέγξω όταν στάζουν νερά από την εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού;

Όταν η κλιματιστική μονάδα λειτουργεί στην ψύξη, σχεδόν πάντα έχουμε συμπύκνωση του υδρατμού, που περιέχεται στον αέρα,(συμπυκνώματα). Τα συμπυκνώματα συλλέγονται στο κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας και αποχετεύονται μέσα από το σωλήνα αποχέτευσης. Όταν λοιπόν τρέχουν νερά από την εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, ελέγξτε το σωλήνα αποχέτευσης για βούλωμα ή τσάκισμα καθώς και την περίπτωση απόφραξης της οπής αποχέτευσης στο συλλέκτη των συμπυκνωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε το αλφάδιασμα της εσωτερικής μονάδας (δεν πρέπει να γέρνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).