23 / 06 / 2016

Τι είναι το δοχείο αδρανείας και πότε πρέπει να τοποθετείται σε μια εγκατάσταση κλιματισμού αέρος-νερού;

Τι είναι το δοχείο αδρανείας και πότε πρέπει να τοποθετείται σε μια εγκατάσταση κλιματισμού αέρος-νερού;

Το δοχείο αδράνειας είναι ένα δοχείο (δεξαμενή) με μόνωση που τοποθετείται στο δίκτυο του ψυχρού νερού αμέσως μετά τον εναλλάκτη θερμότητας του ψυχροστάσιου. Σκοπός του είναι η συγκέντρωση σε αυτό του ψυχρού νερού που παράγεται στους εναλλακτές, ώστε ο κυκλοφορητής να αντλεί ψυχρό νερό από το δοχείο αδράνειας και να εξασφαλίζεται έτσι η ομαλή και συνεχής ροή ψυχρού νερού προς τις τοπικές μονάδες (fan-coils κλπ.). Συνοδεύεται συνήθως από βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα εξαερισμού. Η χωρητικότητα , του δοχείου αδράνειας εξαρτάται από τη συνολική ποσότητα του κυκλοφορούντος νερού της εγκατάστασης (l\min) και κατ’ επέκταση από την ονομαστική ψυκτική ικανότητα του συστήματος (μονάδας) κλιματισμού (kw).