23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να ελέγξω-μετρήσω όταν το κλιματιστικό δεν αποδίδει σωστά;

Τι πρέπει να ελέγξω-μετρήσω όταν το κλιματιστικό δεν αποδίδει σωστά;
  1. Ελέγξτε την κατάσταση του φίλτρου αέρος (να είναι καθαρό ). Λερωμένο φίλτρο σημαίνει ελάττωση της ροής του αέρα και επομένως, μείωση της ψυκτικής ή θερμαντικής ικανότητας.
  2. Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας που έχει επιλεγεί στο τηλεχειριστήριο, αν είναι κανονική για την εποχή.
  3. Πιθανόν να έχει επιλεγεί πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας, οπότε ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε μικρή ταχύτητα και επομένως η ικανότητα του κλιματιστικού σε ψύξη ή σε θέρμανση μειώνεται σημαντικά.
  4. Πιθανόν το κλιματιστικό να είναι μικρότερης ισχύος από την απαιτούμενη για το συγκεκριμένο χώρο(με πόρτα και παράθυρα κλειστά).
  5. Η εξωτερική μονάδα, πιθανόν να είναι ακάθαρτη ή να εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αέρα ψύξης του συμπυκνωτή.