23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού αέρος-νερού;

Τι πρέπει να προσέξω κατά την εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού αέρος-νερού;

Για το τμήμα του ψυκτικού κυκλώματος ισχύουν όλοι οι κανόνες μιας μονάδας κλιματισμού. Όσον αφορά στο κύκλωμα του νερού, θα πρέπει, εκτός από την επιμελημένη σύνδεση των σωλήνων του νερού (συγκολλήσεις, ποιότητα υλικών και εξαρτημάτων κλπ.), θα πρέπει να ελέγξετε αν έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν σωστά όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα στο κύκλωμα του νερού(δοχείο αδρανείας, δοχείο διαστολής, ασφαλιστικές βαλβίδες, διακόπτης ροής, κυκλοφορητής, φίλτρο, διακόπτες παροχής, αισθητήρια θερμοκρασίας, φριζοστάτης κλπ.), ώστε η κλιματιστική μονάδα να λειτουργήσει με ασφάλεια και με αποδοτικότερο τρόπο.