23 / 06 / 2016

Πώς να καθαρίσω τα φίλτρα στα κλιματιστικά τοίχου;

Πώς να καθαρίσω τα φίλτρα στα κλιματιστικά τοίχου;

23 / 06 / 2016

Ποιά είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και του ψυκτικού κύκλου και από ποια μέρη αποτελείται;

Ποιά είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και του ψυκτικού κύκλου και από ποια μέρη αποτελείται;

23 / 06 / 2016

Γιατί να επιλέξω αντλία θερμότητας;

Γιατί να επιλέξω αντλία θερμότητας;

23 / 06 / 2016

Τι είναι αντλία θερμότητας;

Τι είναι αντλία θερμότητας;

23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να κάνω ώστε το ψυγείο μου να λειτουργεί σωστά και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Τι πρέπει να κάνω ώστε το ψυγείο μου να λειτουργεί σωστά και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

23 / 06 / 2016

Πόσα τμ. καλύπτει το Γυάλινο Θερμαντικό Πάνελ;

Πόσα τμ. καλύπτει το Γυάλινο Θερμαντικό Πάνελ;

23 / 06 / 2016

Τι κατανάλωση έχει το γυάλινο θερμαντικό πάνελ;

Τι κατανάλωση έχει το γυάλινο θερμαντικό πάνελ;

23 / 06 / 2016

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί πρέπει τα παράθυρα να είναι κλειστά;

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί πρέπει τα παράθυρα να είναι κλειστά;

23 / 06 / 2016

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα κλιματιστικό για τον κλιματισμό δύο χώρων;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα κλιματιστικό για τον κλιματισμό δύο χώρων;

23 / 06 / 2016

Όταν λείπω από το σπίτι, θα πρέπει να κλείνω το κλιματιστικό ή μπορώ να το αφήσω σε λειτουργία;

Όταν λείπω από το σπίτι, θα πρέπει να κλείνω το κλιματιστικό ή μπορώ να το αφήσω σε λειτουργία;