23 / 06 / 2016

Τι είναι αντλία θερμότητας;

Τι είναι αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι μία συσκευή η οποία αντλεί περίπου τα 3/4 της ενέργειας που αποδίδει τελικά στο χώρο μας από το περιβάλλον, και για το υπόλοιπο χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Γι’ αυτό το λόγο η αντλία θερμότητας έχει βαθμό απόδοσης (COP) περίπου 4.

Η αντλία θερμότητας προσλαμβάνει ενέργεια μέσω ειδικού εναλλάκτη από το εξωτερικό περιβάλλον και με τη βοήθεια του συμπιεστή αυξάνει τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου (φρέον) σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να ζεστάνει το νερό ή τον αέρα που θα καταλήξει στον χώρο μας. Η χρήση τους ενδείκνυται σε περιοχές με εύκρατο κλίμα, όπως είναι το κλίμα της Ελλάδας όπου λειτουργούν με την μέγιστη δυνατή οικονομία.

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Αντλίες θερμότητας Αέρα-Νερού και Αέρα-Αέρα.

Οι αντλίες θερμότητας Αέρα-Νερού προσλαμβάνουν ενέργεια από το εξωτερικό περιβάλλον και την μεταφέρουν στο νερό. Το νερό αυτό κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης της κατοικίας μας σε όποια κατηγορία και αν ανήκει αυτό: ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils, σώματα καλοριφέρ κλπ.

Οι αντλίες θερμότητας Αέρα-Αέρα προσλαμβάνουν ενέργεια και αυτές από το εξωτερικό περιβάλλον και την μεταφέρουν απευθείας στον αέρα που κυκλοφορεί στην κατοικία μας είτε με τα κλασικά κλιματιστικά mini split, είτε με ημικεντρικά κλιματιστικά τύπου αεραγωγών, κασετών, ντουλάπας ή κεντρικά συστήματα τύπου VRF.