24 / 06 / 2016

Τι είναι τα multi split (πολυδιαιρούμενα) συστήματα κλιματισμού;

Τι είναι τα multi split (πολυδιαιρούμενα) συστήματα κλιματισμού;

23 / 06 / 2016

Τι είναι η τεχνολογία Inverter στα κλιματιστικά;

Τι είναι η τεχνολογία Inverter στα κλιματιστικά;

23 / 06 / 2016

Τι είναι ο ιονιστής στα κλιματιστικά και γιατί να επιλέξω κλιματιστικό με ιονιστή;

Τι είναι ο ιονιστής στα κλιματιστικά και γιατί να επιλέξω κλιματιστικό με ιονιστή;

23 / 06 / 2016

Τι είναι η ενεργειακή κλάση;

Τι είναι η ενεργειακή κλάση;

23 / 06 / 2016

Τι είναι η τεχνολογία DC10 Inverter;

Τι είναι η τεχνολογία DC10 Inverter;

23 / 06 / 2016

Τι είναι η τεχνολογία All DC Inverter;

Τι είναι η τεχνολογία All DC Inverter;

23 / 06 / 2016

Τι είναι τα κλιματιστικά Eco Design;

Τι είναι τα κλιματιστικά Eco Design;

23 / 06 / 2016

Ποιός είναι ο τρόπος λειτουργίας ενός φορητού κλιματιστικού και ποιά η διαφορά με ένα κλασσικό κλιματιστικό;

Ποιός είναι ο τρόπος λειτουργίας ενός φορητού κλιματιστικού και ποιά η διαφορά με ένα κλασσικό κλιματιστικό;

23 / 06 / 2016

Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα για τα κλιματιστικά;

Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα για τα κλιματιστικά;

23 / 06 / 2016

Τι σημαίνει η ένδειξη «χαμηλή στάθμη θορύβου» και τι «silent mode» και ποια ή διαφορά μεταξύ τους;

Τι σημαίνει η ένδειξη «χαμηλή στάθμη θορύβου» και τι «silent mode» και ποια ή διαφορά μεταξύ τους;