23 / 06 / 2016

Τι είναι η τεχνολογία DC10 Inverter;

Τι είναι η τεχνολογία DC10 Inverter;

Η Inventor στην συνεχή προσπάθεια της για εξέλιξη, παρουσιάζει την εξελιγμένη τεχνολογία κλιματιστικών DC10 inverter.

Ο νέος σχεδιασμός των μηχανημάτων inverter είναι προσανατολισμένος στον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας του συμπιεστή τόσο σε πολύ χαμηλές στροφές με στόχο την αποφυγή των συχνών επανεκκινήσεων των μονάδων, όσο και σε υψηλές για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης για το χώρο μας, με την μικρότερη δυνατή θερμοκρασιακή μεταβολή. Παράλληλα με επιμέρους παρεμβάσεις σε ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη βελτιώνεται η αξιοπιστία, μειώνεται ο θόρυβος, αυξάνεται η προστασία του έναντι αυξομειώσεων της ηλεκτρικής παροχής και αυξάνει δραστικά η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.

  • Έλεγχος λειτουργίας του συμπιεστή σε εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες για σταθερή θερμοκρασία χώρου και εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Υψηλής ταχύτητας επεξεργαστής για τον ακριβή έλεγχο του συμπιεστή
  • Έλεγχος λειτουργίας του συμπιεστή σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων για ομαλή λειτουργία και ακριβή έλεγχο της απόδοσης
  • Τεχνολογία για τη διόρθωση της παροχής ρεύματος για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη προστασία
  • Προσομοίωση λειτουργίας της μονάδας με υπολογιστικά μοντέλα για μείωση των ταλαντώσεων και του θορύβου
  • Μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας (150V-260V) για πιο σταθερή και χωρίς βλάβες λειτουργία
  • Η εξαιρετικά υψηλή συχνότητα λειτουργίας με απόλυτα ακριβή έλεγχο επιτυγχάνει τις ζητούμενες συνθήκες ψύξης και θέρμανσης σε πολύ μικρό χρόνο