23 / 06 / 2016

Τι είναι η τεχνολογία All DC Inverter;

Τι είναι η τεχνολογία All DC Inverter;

Η τεχνολογία All DC Inverter είναι μία σύγχρονη τεχνολογία η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στα κλιματιστικά μηχανήματα να λειτουργούν με πολύ πιο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Τα απλά μοτέρ στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα καθώς επίσης και ο συμπιεστής έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία DC Inverter. Με τον τρόπο αυτό ο συμπιεστής μπορεί να μεταβάλει την απόδοσή του ανάλογα με τις ανάγκες της εσωτερικής ατμόσφαιρας και να δημιουργεί έτσι τις ιδανικές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα τις μεταβαλλόμενης λειτουργίας του συμπιεστή είναι η μέγιστη οικονομία που επιτυγχάνεται, αφού αποφεύγονται οι συχνές επανεκκινήσεις που πραγματοποιούσαν τα συμβατικά κλιματιστικά.

Επικουρικά στη παραπάνω λειτουργία έρχονται και τα DC Inverter μοτέρ των ανεμιστήρων τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στα μηχανήματα να έχουν μεγάλα εύρη λειτουργίας και να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά και ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.