23 / 06 / 2016

Τι είναι τα κλιματιστικά Eco Design;

Τι είναι τα κλιματιστικά Eco Design;

enter image description here

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια της για την προστασία του περιβάλλοντος, εξέδωσε την οδηγία 2009/125/ΕΚ που αφορά όλες τις συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μείωση χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ηλεκτρικές συσκευές Eco Design, σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, λειτουργούν και ανακυκλώνονται, με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος

Όσον αφορά στις κλιματιστικές μονάδες, η οδηγία αναφέρεται στα κλιματιστικά μηχανήματα απόδοσης μικρότερης των 12kW (40.944btu/h).

Σύμφωνα με την οδηγία, δεν επιτρέπεται να εισάγονται κλιματιστικές συσκευές με ενεργειακή κλάση μικρότερη από την D. Επίσης η μέθοδος ενεργειακής κατάταξης έχει τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικούς παράγοντες στην χρήση των κλιματιστικών καθώς επίσης και η εποχιακή κατανάλωση ρεύματος της συσκευής σύμφωνα με τις ανάγκες της γεωγραφικής περιοχής στην οποία ανήκει.

Έτσι, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίζονται σε τρεις κλιματικές ζώνες. Στην θερμή, την μεσαία και την ψυχρή. Η Ελλάδα ανήκει στην θερμή ζώνη. Με βάση την ζώνη στην οποία ανήκει η χώρα για την οποία προορίζεται το κλιματιστικό μηχάνημα, υπολογίζονται οι εποχιακοί συντελεστές κατανάλωσης SEER (για την λειτουργία της ψύξης) και SCOP (για την λειτουργία της θέρμανσης)

Για να ενημερωθούν οι τελικοί χρήστες για όλα τα παραπάνω, όλες οι κλιματιστικές μονάδες συνοδεύονται από την νέα ενεργειακή τους ετικέτα που έχει την παρακάτω μορφή. Στην νέα ενεργειακή ετικέτα, όλοι οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν τα δεδομένα για την μεσαία κλιματική ζώνη. Επειδή η Ελλάδα ανήκει στην θερμή ζώνη, τα πραγματικά δεδομένα θα είναι πάντα βελτιωμένα σε σχέση από αυτά που αναγράφονται στην μεσαία κλιματική ζώνη