23 / 06 / 2016

Τα φορητά κλιματιστικά θα πρέπει να είναι κοντά σε ανοικτό παράθυρο;

Τα φορητά κλιματιστικά θα πρέπει να είναι κοντά σε ανοικτό παράθυρο;

Ένα ανοιχτό παράθυρο ακόμα και με μικρό άνοιγμα, επιβαρύνει το χώρο, θερμικά (ψυκτικά φορτία το καλοκαίρι και απώλειες θερμότητας τον χειμώνα). Με αποτέλεσμα τη δυσκολία του κλιματιστικού να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χώρου. Τα περισσότερα φορητά κλιματιστικά συνοδεύονται από κάποιον επιπλέον εξοπλισμό για τα απαγωγή του ζεστού αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον.