11 / 07 / 2016

Σε ποιο σημείο του σπιτιού θα πρέπει να τοποθετηθεί ο αφυγραντήρας;

Σε ποιο σημείο του σπιτιού θα πρέπει να τοποθετηθεί ο αφυγραντήρας;

Οι χώροι του σπιτιού, που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα υγρασίας, είναι αυτοί που πρέπει να εξοπλιστούν με έναν αφυγραντήρα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που εμφανίζεται η υγρασία, αλλά σημάδια που δείχνουν ότι η υγρασία έχει «επισκεφτεί» το χώρο σας. Ενδεικτικά σημάδια της υγρασίας είναι οι γνωστές σταγόνες νερού στα τζάμια, μαύρα στίγματα μούχλας ή και σκασίματα σε σημεία των τοίχων του σπιτιού. Αν λοιπόν κάποιο από αυτά τα σημάδια, έχει κάνει την παρουσία του σε κάποιο σημείο του σπιτιού σας, τότε ο αφυγραντήρας έχει βρει τη θέση του.

Η θέση του αφυγραντήρα μέσα στο χώρο πρέπει να είναι αυτή που σίγουρα δεν εμποδίζει τη χρήση του αφυγραντήρα αλλά και τη λειτουργία του. Φροντίστε ώστε περιμετρικά της συσκευής να υπάρχει αρκετός χώρος (περίπου 30-50εκ. ανάλογα με τα λίτρα του αφυγραντήρα) ώστε να μην εμποδίζεται ο αέρας που εισέρχεται αλλά και ο αέρας που εξέρχεται από αυτόν. Κουρτίνες και άλλα αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν την κυκλοφορία του αέρα, είναι σημαντικό να είναι απομακρυσμένα από τη συσκευή για να εξασφαλίσουμε τη ορθή λειτουργία.

Το πλήθος των αφυγραντήρων μέσα σε ένα σπίτι προσδιορίζεται από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το πρόβλημα. Όταν το πρόβλημα στο χώρο είναι έντονο, τοποθετήστε τον αφυγραντήρα και κλείστε την πόρτα του δωματίου. Όταν το πρόβλημα υποχωρήσει, μπορείτε να μεταφέρεται τον αφυγραντήρα σε κάποιο κεντρικό σημείο του σπιτιού ή σε κάποιο διάδρομο που ενώνει τους χώρους υποδοχής με τα υπνοδωμάτια και έχοντας τις πόρτες ανοιχτές ώστε ο αφυγραντήρας να μπορεί να φέρει την υγρασία σε όλο το σπίτι σε φυσιολογικά επίπεδα. Τέλος αν οι πηγές υγρασίας σε ένα σπίτι είναι πολλαπλές, τότε ενδείκνυται η χρήση περισσότερων από μια συσκευές, βασικό όμως κριτήριο για την επιλογή του/των αφυγραντήρα/ρων, είναι τα τετραγωνικά του χώρου που θέλουμε να καλύψουμε - τη μόνωση που έχει ο χώρος μας και αν παρουσιάζει προβλήματα υγρασίας στους τοίχους (πχ. μούχλα κλπ) - το επίπεδο υγρασίας που έχει η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σπίτι - η επικοινωνία των χώρων μεταξύ τους, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο για το αν θα επιλέξουμε έναν ή περισσότερους αφυγραντήρες. Ένας γενικός κανόνας που θα πρέπει να ακολουθούμε σχετίζεται με τον ανεμιστήρα του αφυγραντήρα, ο οποίος μπορεί να καλύψει τουλάχιστον 4-5 φορές τον αέρα του χώρου μας μέσα σε 8-10 ώρες λειτουργίας.