08 / 11 / 2016

Τι αφυγραντήρα να αγοράσω ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού μου;

Τι αφυγραντήρα να αγοράσω ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού μου;

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Τα τελευταία χρόνια μία ακόμα ηλεκτρική συσκευή προστέθηκε στη ζωή μας, ο αφυγραντήρας. Κύριος στόχος του είναι να προσφέρει ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον απαλλαγμένο από τη δυσάρεστή υγρασία. Επίσης η μεγάλη αύξηση του κόστους θέρμανσης μίας κατοικίας τα τελευταία χρόνια ανάγκασε πολλούς ανθρώπους να στραφούν στους αφυγραντήρες για να μειώσουν τα έξοδα θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που δημιουργεί ένας αφυγραντήρας στο χώρο μας, που μας επιτρέπει να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του κατά 2-3°C και κατ’ επέκταση να μειωθούν τα έξοδα θέρμανσης και να έχουμε ένα ανάλογο αποτέλεσμα σε θέμα αίσθησης θερμοκρασίας.

Αίσθηση θερμοκρασίας

Το ανθρώπινο σώμα αντιλαμβάνεται τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος σαν συνδυασμό της θερμοκρασίας, της υγρασίας και άλλων παραγόντων. Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες η υψηλή υγρασία δημιουργεί μία αίσθηση πιο έντονου και πιο διαπεραστικού κρύου. Για παράδειγμα ένας χώρος με θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 80% είναι πολύ πιο δυσάρεστος από ένα χώρο με 20°C και 50% σχετική υγρασία. Γι’ αυτό το λόγο με την ρύθμιση της υγρασίας σε χαμηλότερα επίπεδα έχουμε μειωμένη αίσθηση του κρύου, απαιτείται χαμηλότερη θερμοκρασία στο χώρο μας για να έχουμε ανάλογο αποτέλεσμα και γενικότερα επιτυγχάνουμε πολύ καλύτερες συνθήκες άνεσης.

Επιλογή αφυγραντήρα

Η επιλογή ενός αφυγραντήρα έχει να κάνει με την ποσότητα υγρασίας που θέλουμε να αφαιρέσουμε από τον χώρο μας για να βελτιώσουμε τις συνθήκες μέσα σε αυτόν. Ως μονάδα μέτρησης της αφυγραντικής ικανότητας έχουν οριστεί τα λίτρα νερού που μπορεί να αφαιρέσει σε ένα εικοσιτετράωρο (lt/24h).

Ο ακριβής υπολογισμός του αφυγραντή που χρειαζόμαστε είναι σχετικά δύσκολος και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, γι’ αυτό το λόγο δε μπορούμε να δώσουμε έναν συγκεκριμένο τύπο υπολογισμού.

Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι:

 • Οι διαστάσεις του χώρου μας.
  Πιο συχνά κάνουμε την επιλογή ενός αφυραντήρα με βάση τα τετραγωνικά του χώρου που θέλουμε να αφυγράνουμε. Αυτό είναι σωστό αν έχουμε να κάνουμε με κατοικίες που γενικά έχουν ένα σταθερό ύψος 2,8-3 μέτρα. Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι η επιλογή να γίνεται με βάση τον όγκο του χώρου μας. Ο όγκος του χώρου μας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα τετραγωνικά της επιφάνειας με το ύψος του. Υπολογίζοντας τα κυβικά μέτρα του χώρου μας μπορούμε να βάλουμε άλλη μία παράμετρο στην επιλογή του αφυγραντήρα μας, την παροχή αέρα. Η παροχή αέρα του αφυγραντήρα μας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σαρώσει τον αέρα του χώρου μας όσες περισσότερες φορές μπορεί μέσα σε ένα 24ωρο λειτουργίας. Για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτός ο υπολογισμός μας ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα:
  Έχουμε ένα χώρο με επιφάνεια 60m² και ύψος 3m. Άρα ό συνολικός όγκος είναι 180m³. Αν επιλέξουμε έναν αφυγραντήρα με αφυγραντική ικανότητα 20 λίτρα / 24ωρο έχει παροχή αέρα 170 m³/h. Άρα σε 24 ώρες θα έχει μία συνολική παροχή αέρα 4080m³/24ωρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να περάσει τον αέρα του χώρου μας 4080 / 180 = 22,6 φορές μέσα από την συσκευή μας. Αν επιλέξουμε ένα αφυγραντήρα 12 λίτρα / 24ωρο που έχει παροχή αέρα 120 m³/h για τον ίδιο χώρο θα έχουμε μία σάρωση του χώρου μας 16 φορές. Εμείς προτείνουμε για να έχουμε αποδοτικότερο, γρηγορότερο και οικονομικότερο αποτέλεσμα, οι φορές που περνάει ο αέρα του χώρου μας μέσα από τον αφυγραντήρα να μην είναι κάτω από 20 φορές μέσα σε ένα 24ωρο.

 • Τα επίπεδα υγρασίας στην περιοχή που είναι ο χώρος μας.
  Για παράδειγμα κοντά στη θάλασσα, μία λίμνη, που έχουμε υψηλή υγρασία ή σε μία περιοχή με χαμηλή υγρασία.

 • Η θερμομόνωση και η υγρομόνωση του χώρου μας.
  Έχουμε για παράδειγμα εστιασμένα προβλήματα υγρασίας σε κάποιους τοίχους ή δωμάτια;

 • Η θερμοκρασία των χώρων, που θέλουμε να αφυγράνουμε.
 • Η χρήση του χώρου και πόσο συχνά γίνεται αερισμός του.

Ως συνέπεια των παραπάνω και για να αποφύγουμε κατά το δυνατό λανθασμένες επιλογές αφυγραντήρων, που θα οδηγήσουν στην αντιοικονομική και χωρίς αποτέλεσμα λειτουργία των μηχανημάτων, θα προτείναμε τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα με τον αφυγραντήρα ανά τα τετραγωνικά του χώρου και επίπεδο μέσης υγρασίας στον οποίο καλείται να λειτουργήσει.

Επιφάνεια χώρου με μέση υγρασία 50-60% (m²) Επιφάνεια χώρου με μέση υγρασία 70-80% (m²) Απόδοση Αφυγραντήρα (lt/24h)
Έως 30 Έως 20 8
30 έως 45 20 έως 30 12
45 έως 70 30 έως 45 16
70 έως 90 45 έως 60 20
90 έως 120 60 έως 80 25
120 έως 150 80 έως 100 30

Προσοχή στις παρακάτω παρατηρήσεις:

 1. Οι διαστάσεις, που δίνονται, αναφέρονται σε ενιαίους χώρους.
 2. Αν συντρέχουν κάποια σημαντικά προβλήματα υγρασίας καλό θα ήταν να επιλεγεί ένα μεγαλύτερο μοντέλο από αυτό, που αντιστοιχεί στα τετραγωνικά του χώρου μας.

Τύποι Αφυγραντήρων

Δύο είναι οι κύριοι τύποι αφυγραντήρων στην αγορά. Οι αφυγραντήρες με συμπιεστή και αυτοί που χρησιμοποιούν ως αφυγραντικό μέσο τον Ζεόλιθο (Desiccant).

Αφυγραντήρες με συμπιεστή

Είναι οι πιο κοινοί αφυγραντήρες. Καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος αποδόσεων ανάλογα με την ισχύ τους. Για να αφαιρέσουν την υγρασία αναρροφούν τον αέρα του χώρου, συμπυκνώνουν την υγρασία σε ειδική διάταξη που διαθέτουν και την οδηγούν στο κάδο συμπυκνωμάτων. Είναι πολύ οικονομικοί στη λειτουργία τους και με άμεσο αποτέλεσμα στο χώρο μας. Το μόνο μειονέκτημα που έχουν είναι ο επηρεασμός τους από τη θερμοκρασία του χώρου. Γι’ αυτό το λόγο δε συνίσταται για χρήση σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 13-14°C.

Αφυγραντήρες με Ζεόλιθο (Desiccant)

Ο Ζεόλιθος είναι ένα φυσικό αφυγραντικό υλικό που έχει ένα μεγάλο φάσμα χρήσεων σε διάφορους τομείς. Έχει την ιδιότητα να συγκρατεί το νερό και όταν έρθει σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες να το αποβάλει ξανά. Στους αφυγραντήρες τοποθετείται σε έναν ειδικό δίσκο μέσα από τον οποίο περνάει ο αέρας του χώρου και συγκρατείται η υγρασία. Κατόπιν με μία ειδική διάταξη ο Ζεόλιθος θερμαινόμενος αποβάλει την υγρασία, που είχε συγκρατήσει και το νερό οδηγείται στον κάδο συμπυκνωμάτων. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι παραμένει σταθερή η απόδοση τους ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου και συνίσταται ιδιαίτερα για χώρους με κακή θέρμανση. Από την άλλη πλευρά έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με τους αφυγραντήρες με συμπιεστή.

Θόρυβος

Η παράμετρος του θορύβου είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερα όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον αφυγραντήρα σε ένα υπνοδωμάτιο. Γι’ αυτό καλό θα ήταν να γίνεται σύγκριση των επιπέδων θορύβου πριν την επιλογή αφυγραντή, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα αποτελέσματα κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. Για τα μηχανήματα, που τοποθετούνται σε μικρά δωμάτια, ο θόρυβος δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 38-42dB στη χαμηλή ταχύτητα. Οι μεγαλύτερης ισχύος αφυγραντήρες μπορεί να έχουν μία στάθμη θορύβου 44-52dB.

Ιονιστής

Ο ιονιστής είναι ένα πρόσθετο εξάρτημα που καλό είναι να συμπεριλαμβάνεται και στους αφυγραντήρες. Η απελευθέρωση θετικών και αρνητικών ιόντων από τον ιονιστή βοηθάει στην εξουδετέρωση βακτηριδίων, σκόνης, δυσάρεστων οσμών και αιωρούμενων σωματιδίων. Η βελτίωση της ατμόσφαιρας είναι σημαντική σε χώρους με καπνό και σε χώρους που βρίσκονται ευαίσθητα άτομα όπως μωρά και ηλικιωμένοι άνθρωποι που υποφέρουν από αλλεργίες.

Συνεχής αποχέτευση

Μία πρόσθετη δυνατότητα που θα πρέπει να έχει ο αφυγραντήρας είναι η συνεχής αποχέτευση. Η συνεχής αποχέτευση επιτρέπει στον αφυγραντή να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να είναι απαραίτητο το άδειασμα του κάδου συμπυκνωμάτων. Η σύνδεση με συνεχή αποχέτευση συνίσταται κυρίως σε περιπτώσεις που ο αφυγραντής εγκαθίσταται σε ένα σπίτι, που δεν κατοικείται συνεχώς για παράδειγμα ένα εξοχικό ή σε χώρους που έχουν μεγάλο πρόβλημα υγρασίας και ο κάδος θα γεμίζει πολύ συχνά.

Συντήρηση

Πολύ σημαντική είναι η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός του αφυγραντήρα. Ο αφυγραντήρας στη συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων τοποθετείται στο δάπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ρουφάει όλη τη σκόνη, που βρίσκεται πάνω σε αυτό και να φράσει το φίλτρο του. Το φραγμένο φίλτρο έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση του αφυγραντήρα, να αυξάνεται η κατανάλωση του, να ταλαιπωρούνται τα εξαρτήματα όπως ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας και να είναι πιθανή μία σοβαρότερη βλάβη. Άρα το φίλτρο τους θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Δείτε όλους τους αφυγραντήρες