23 / 06 / 2016

Σε ποιές περιπτώσεις προτιμάται η επιλογή συστήματος κλιματισμού αέρος-νερού και σε ποιες το VRF και γιατί;

Σε ποιές περιπτώσεις προτιμάται η επιλογή συστήματος κλιματισμού αέρος-νερού και σε ποιες το VRF και γιατί;
  1. Τα συστήματα κλιματισμού με αντλία θερμότητας έρος-νερού προτιμούνται στις περιπτώσεις παρασκευής ζεστού νερού χρήσης, στις ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης ψύξης, στις εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανσης –ψύξης) με fan-coils ή με κεντρική μονάδα επεξεργασίας αέρα που συνδέεται ,με αεραγωγούς.
  2. Προτιμούμε το σύστημα VRF στις περιπτώσεις που ο ακριβής έλεγχος των συνθηκών άνεσης στους κλιματιζόμενους χώρους(θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα αέρα και η προσαγωγή νωπού αέρα) είναι στοιχεία απαιραίτητα. Επίσης το VRF προτιμάται στις περιπτώσεις που η εξοικονόμηση χώρου (εξωτερικός και εσωτερικός) είναι στοιχεία σημαντικά στη συγκρότηση του κτιρίου, μιας και οι διαστάσεις όλων των μονάδων και των σωληνώσεων στο σύστημα VRF είναι σημαντικά μικρότερες από κάθε άλλο σύστημα κλιματισμού. Επίσης όταν οι ανάγκες του κτιρίου απαιτούν ταυτόχρονα θέρμανση και ψύξη σε διάφορους χώρους, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους.