22 / 06 / 2016

Ποιά κλιματιστικά θεωρούνται οικολογικά;

Ποιά κλιματιστικά θεωρούνται οικολογικά;

Οικολογικά θεωρούνται τα κλιματιστικά που λειτουργούν με οικολογικά ψυκτικά ρευστά (R407C, R410A κ.ά.) που δεν επηρεάζουν το στρώμα του όζοντος, που λειτουργούν σε χαμηλή στάθμη θορύβου και καταναλώνουν 10%-50% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με άλλα κλιματιστικά.