12 / 07 / 2019

10 + 1 Συμβουλές Ελέγχου Εγκατάστασης Κλιματιστικού

enter image description here

Τώρα μπορείτε με τα παρακάτω απλά και γρήγορα βήματα να ελέγξετε από μόνοι σας την ορθή εγκατάσταση του κλιματιστικού σας.

Εσωτερική μονάδα:

1) Επιβεβαιώστε ότι το κλιματιστικό έχει τοποθετηθεί σε σημείο γύρω από το οποίο υπάρχει ικανοποιητικός χώρος, με απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών από την οροφή. Ταυτόχρονα, ελέγξτε ότι υπάρχει δυνατότητα απορροής σε αντίστοιχο σημείο από εξωτερικό τοίχο.

enter image description here

2) Διασφαλίστε ότι η μονάδα δεν βρίσκεται πάνω από πηγές θερμότητας ή ατμού, κοντά σε μεγάλα ανοίγματα (πόρτες , παράθυρα) που μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία ή απόδοσή της. Επίσης, η μονάδα καλό είναι να μην τοποθετείται σε επιφάνειες που ευνοούν την δημιουργία θορύβου.

enter image description here

3) Επιβεβαιώστε ότι η μεταλλική πλάκα στήριξης της εσωτερικής μονάδας είναι τοποθετημένη στην ευθεία και πολύ καλά στερεωμένη στον τοίχο.

enter image description here

Εξωτερική μονάδα:

4) Διασφαλίστε ότι η θέση που έχει τοποθετηθεί η εξωτερική μονάδα, προστατεύεται από καιρικά φαινόμενα ή ότι βρίσκεται κάτω από σκέπαστρο και ότι έχει εξασφαλιστεί ο ορθός αερισμός της μονάδας.

enter image description here

5) Συνίσταται η χρήση λαστιχένιας βάσης στην εξωτερική μονάδα η οποία αποτρέπει τους κραδασμούς.

enter image description here

6) Για κλιματιστικά ισχύος άνω των 12.000btu/h, επιβεβαιώστε ότι η σύνδεση με το ηλεκτρολογικό δίκτυο έχει γίνει με ξεχωριστό καλώδιο από τον πίνακα, ασφαλισμένο με δική του ασφάλεια και ότι υπάρχει η απαραίτητη γείωση.

enter image description here

Γενικά:

7) Διασφαλίστε ότι η απορροή έχει συνδεθεί με εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα και ότι η έξοδος του νερού δεν παρεμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο.

enter image description here

8) Ελέγξτε ότι το μήκος του χάλκινου σωλήνα που συνδέει την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα είναι με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι λιγότερο από 2,5 μέτρα.

enter image description here

9) Δείτε ότι οι βάνες αερίου και υγρού που βρίσκονται στην εξωτερική μονάδα είναι εντελώς ανοικτές ώστε να αποφευχθεί η ανεπαρκής απόδοση του κλιματιστικού σας.

enter image description here

10) Επιβεβαιώστε ότι αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του κλιματιστικού, έχει πραγματοποιηθεί συνολική δοκιμή λειτουργίας και ελέγχου διαρροών, αποχέτευσης και ηλεκτρολογικής ασφάλειας.

enter image description here

+ 1 : Εξασφαλίστε ότι τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική μονάδα έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο ώστε να διευκολύνεται η εύκολη πρόσβαση του τεχνικού σε περίπτωση προγραμματισμένης επίσκεψης.

enter image description here