• Γιατί υπάρχουν δύο ενεργειακές ετικέτες στην οικιακή συσκευή που αγόρασα πρόσφατα;

  Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, κάθε συσκευή που ανήκει στις παρακάτω προϊοντικές κατηγορίες παρέχεται με δύο ετικέτες - την τρέχουσα και τη νέα:

  • Συσκευές Πλύσης: Ρούχων & Πλυντήρια-Στεγνωτήρια (εκτός από τις συσκευές που είναι μόνο στεγνωτήρια) (εκτός από τις συσκευές που είναι μόνο στεγνωτήρια)
  • Συσκευές Ψύξης: Ψυγεία, Καταψύκτες, Συντηρητές Κρασιών
 • Μέχρι πότε κάθε συσκευή θα εμφανίζεται με δύο ενεργειακές ετικέτες;

  Η νομοθεσία της ΕΕ για την Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης ορίζει ότι κάθε συσκευή στις κατηγορίες πλυντηρίων ρούχων, στεγνωτηρίων, ψυγείων, καταψυκτών & συντηρητών κρασιού θα πρέπει να φέρουν τόσο την παλιά όσο και την νέα ενεργειακή ετικέτα.
  Η νέα ενεργειακή ετικέτα με τον κωδικό QR θα ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021 και μπορεί να αγνοηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 • Γιατί έχει υποβαθμιστεί η ενεργειακή σήμανση της συσκευής που αγόρασα στην νέα ενεργειακή ετικέτα;

  Η ενεργειακή απόδοση της συσκευής που μόλις αγοράσατε παραμένει η ίδια. Μόνο η βαθμολογία, δηλαδή το γράμμα στην ενεργειακή ετικέτα, αλλάζει, όχι η αποδοτικότητα του προϊόντος. Επομένως, το γεγονός ότι βλέπετε μια ετικέτα με A +++ και μία με F δεν σημαίνει ότι η συσκευή που αγοράσατε είναι διαφορετική από αυτήν που είδατε στο κατάστημα ή στον ιστότοπο όπου την αγοράσατε.

 • Πώς προκύπτει η διαφορά ανάμεσα στην παλιά και την καινούργια ενεργειακή κλάση;

  Το εύρος της ενεργειακής κλάσης αλλάζει και από Α+++ έως D, θα κυμαίνεται πλέον αλφαβητικά από A έως G καταργώντας τις κατηγορίες «+». Πρακτικά η νέα ενεργειακή σήμανση έχει ως στόχο να παρέχει χώρο για διαφοροποίηση για πιο τεχνολογικά προηγμένες οικιακές συσκευές, εφαρμόζοντας πιο απαιτητικά κριτήρια για τις πιο υψηλές ενεργειακές κλάσεις. Οι συσκευές λοιπόν, με βάση μια νέα μέθοδο δοκιμής και ανάλογα την απόδοση τους, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη νέα κλάση που έχει δημιουργηθεί, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως άλλαξε η απόδοση τους ή η κατασκευή τους.

 • Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές τιμές από την μία ενεργειακή ετικέτα στην άλλη;

  Είναι καθαρά αποτέλεσμα του διαφορετικού τρόπου μέτρησης της κατανάλωσης. Οι μετρήσεις γίνονται κάτω από νέους παράγοντες και συνθήκες που έχουν δοθεί στα εργοστάσια παραγωγής των συσκευών σαν αυστηρές οδηγίες με βάση τη νέα ισχύουσα νομοθεσία.

 • Μπορώ να έχω άμεση πληροφόρηση για την ενεργειακή απόδοση της συσκευής που με ενδιαφέρει;

  Κάθε νέα ενεργειακή ετικέτα συμπεριλαμβάνει έναν κωδικό QR μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στην ψηφιακή βάση δεδομένων της ΕΕ, το EPREL. Μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας μπορείτε:

  • να αναζητήσετε ακριβείς πληροφορίες για όλα τα ψυγεία, καταψύκτες, συντηρητές κρασιού, πλυντήρια ρούχων & πλυντήρια-στεγνωτήρια,
  • να συγκρίνετε εύκολα και γρήγορα τις διάφορες εναλλακτικές και
  • να κάνετε την κατάλληλη επιλογή στα πλαίσια ενεργειακής αναβάθμισης των συσκευών στο χώρο σας.

  Από τις αρχές του 2020, μπορείτε να αναζητήσετε στην βάση δεδομένων προϊόντων τις ετικέτες ενεργειακής απόδοσης και τα δελτία πληροφοριών προϊόντων.

 • Τι πρακτικά σημαίνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενεργειακή ετικέτα των ψυγείων & καταψυκτών;

  Οι ανανεωμένες ενεργειακές ετικέτες των ψυγείων & καταψυκτών αναλαμβάνουν να σας πληροφορήσουν με απλό και κατανοητό τρόπο για:

  • τον κωδικό QR του προϊόντος που συνδέεται με την διαδικτυακή πύλη του EPREL
  • το μοντέλο του προϊόντος
  • την ενεργειακή κλάση στην οποία ανήκει (από Α έως G)
  • τον συνολικό όγκο κατάψυξης (σε λίτρα)
  • τον συνολικό όγκο συντήρησης (σε λίτρα)
  • την μέση ετήσια κατανάλωση ρεύματος (σε kWh)
  • την στάθμη θορύβου (σε dB(A))
  • την κλάση εκπομπών ακουστικού θορύβου (από A έως D)