Τα κλιματιστικά Inventor μπορούν να ενσωματωθούν στο Σύστημα Διαχείρισης Κτηρίου. Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα συμπεριλαμβάνοντας τον κλιματισμό στο ίδιο κεντρικό σύστημα διαχείρισης με τον εξαερισμό, τον φωτισμό και τα συστήματα ασφαλείας και εξασφαλίστε την πλήρη εναρμόνισή τους με τις ανάγκες του κτηρίου σας άμεσα, εύκολα και αποδοτικά.

Δείτε τις συμβατές συσκευές στις παρακάτω κατηγορίες: