01 / 11 / 2018

Μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας - Νέα προηγμένη τεχνολογία στον αφυγραντήρα Eva II Pro Wi-Fi!

Μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας - Νέα προηγμένη τεχνολογία στον αφυγραντήρα Eva II Pro Wi-Fi!

Η Ιnventor ενσωματώνει στην σειρά Eva II Pro Wi-Fi, την προηγμένη τεχνολογία συνεχόμενης λειτουργίας του ανεμιστήρα, επιτρέποντας:

- Την ακρίβεια στον εντοπισμό της υγρασίας στον χώρο σας

- Την άμεση αντίδραση της συσκευής στην καταπολέμηση της υγρασίας

- Το ακόμη χαμηλότερο κόστος στην κατανάλωση ενέργειας

Η αφύγρανση με περισσότερη ακρίβεια και με μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας είναι τώρα εφικτή χάρη στην συνεχή λειτουργία του ανεμιστήρα που βρίσκεται στο εσωτερικό του.

Πως επιτυγχάνεται αυτό; Οι λειτουργίες που πραγματοποιεί ο ανεμιστήρας είναι οι εξής:

1) Η αδιάκοπη κίνηση του ανεμιστήρα βοηθά τον αισθητήρα ανίχνευσης της υγρασίας να συλλέξει δεδομένα από κάθε σημείο του χώρου.

2) Συμβάλει στην ανίχνευση οποιασδήποτε γενικότερης αύξησης της υγρασίας γρήγορα, αποτελεσματικά και με ακρίβεια.

3) Βοηθά στον καθορισμό της εκκίνησης ή μη του συμπιεστή της συσκευής λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα υγρασίας του χώρου.

Έτσι, χάρη στην αδιάκοπη λειτουργία του ανεμιστήρα, επιτυγχάνεται μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας καθότι:

  • Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί συνεχόμενα αλλά μόνο στην περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαίο ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα του αέρα στο χώρο σας,

  • Ο αφυγραντήρας καταναλώνει αμελητέου κόστους ενέργεια,

  • Η κύρια κατανάλωση του αφυγραντήρα προέρχεται από την λειτουργία του συμπιεστή.