23 / 06 / 2016

Τι πρέπει να προσέξω κατά τη μεταφορά ενός κλιματιστικού;

Τι πρέπει να προσέξω κατά τη μεταφορά ενός κλιματιστικού;

Μετά την αγορά του κλιματιστικού σας, κάτι που θα πρέπει να προσέξετε είναι η σωστή μεταφορά της μονάδας. Θα πρέπει να μεταφέρεται την εσωτερική και εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού σας με προσοχή και ασφάλεια ώστε να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν πιθανά χτυπήματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην μονάδα σας.

Κατά την διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει η εξωτερική μονάδα να είναι πάντα σε όρθια θέση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία κατά την εκκίνηση του κλιματιστικού σας. Θα πρέπει να επαναφέρεται την εξωτερική μονάδα σε όρθια θέση και να την αφήσετε 4 ώρες πριν την θέσετε σε λειτουργία. Με την προσεχτική μεταφορά του κλιματιστικού σας θα εξασφαλίσετε την σωστή και ομαλή λειτουργία του.

Σε περίπτωση που θέλετε να πραγματοποιήσετε απεγκατάσταση την μονάδα σας λόγω μετακόμισης θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό γιατί είναι μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.