22 / 06 / 2016

Τι πρέπει να προσέξω για να επιλέξω ένα αθόρυβο κλιματιστικό;

Τι πρέπει να προσέξω για να επιλέξω ένα αθόρυβο κλιματιστικό;

Όταν αγοράζει κανείς ένα κλιματιστικό, εκτός των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών που επιλέγει, θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τα επίπεδα στάθμης θορύβου, ακόμα και όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα. Σε αυτή την κατάσταση η στάθμη θορύβου της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας ενός δωματίου (8000 με 9000 BTU/h) , δεν πρέπει να ξεπερνά το 40db και η εξωτερική τα 55 db.