23 / 06 / 2016

Τί μου προσφέρει η modular σύνδεση Αντλίας Θερμότητας;

Τί μου προσφέρει η modular σύνδεση Αντλίας Θερμότητας;

Η modular σύνδεση είναι ένας μηχανισμός (σύνολο εξαρτημάτων) ελέγχου της λειτουργίας των μονάδων κλιματισμού, όταν η εγκατάσταση απαιτεί συγκροτήματα συστοιχίας μονάδων ,για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες κλιματισμού (θέρμανσης-ψύξης) ενός κτιρίου. Προσφέρει ευελιξία εφαρμογών και ευκολία στην εγκατάσταση του συγκροτήματος. Επιπλέον, ελέγχει με σχετικό πρόγραμμα, την ισοκατανομή του χρόνου λειτουργιάς κάθε επιμέρους εξωτερικής μονάδας που ανήκει σε συστοιχία συγκροτήματος κλιματισμού (κάθε 12-ώρες), ώστε οι συμπιεστές να λειτουργούν ισόχρονα και να παρατείνεται έτσι η ζωή τους, χωρίς προβλήματα στην λειτουργία και την απόδοση τους.